Khác biệt giữa các bản “Mục Tông”

Không thay đổi kích thước ,  6 năm trước
* [[Liêu Mục Tông]] Da Luật Cảnh, tại vị 951-969
* [[Cao Ly Mục Tông]] Vương Tụng, tại vị 997-1009 (có miếu hiệu khác là Mẫn Tông)
* Kim Mục Tông [[Hoàn Nhan Doanh Ca]] (1053-1103), truy tôn
* Nguyên Mục Tông [[Thuật Xích]] (truy tôn)
* [[Mạc Mậu Hợp|Mạc Mục Tông]] Mạc Mậu Hợp (1560-1592), truy tôn
* [[Minh Mục Tông]] Chu Tái Hậu, niên hiệu là Long Khánh, tại vị 1566-1572
* [[Đồng Trị|Thanh Mục Tông]] Ái Tân Giác La Tái Thuần, niên hiệu là Đồng Trị, tại vị 1861-1874
* Kim Mục Tông [[Hoàn Nhan Doanh Ca]] (1053-1103), truy tôn
* [[Mạc Mậu Hợp|Mạc Mục Tông]] Mạc Mậu Hợp (1560-1592), truy tôn
 
==Xem thêm==