Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kỹ thuật hàng không vũ trụ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Kỹ thuật hàng không vũ trụ''' là một trong những ngành kỹ thuật cơ bản liên quan đến thiết kế, kết cấu và khoa học về [[khí cụ bay]] và [[thiết bị vũ trụ|tàu vũ trụ]]. Nó được chia thành hai nhánh lớn là [[kỹ thuật hàng không]] và [[kỹ thuật vũ trụ]].
 
Kỹ thuật hàng không vũ trụ có thể được hiểu bao gồm những lĩnh vực cấu thành sau: [[Cơ học chất lưu]], [[Động lực học bay]], [[Tĩnh học]] và Động học, [[Toán học]], Công nghệ điện, [[Chuyển động phản lực]], [[Kỹ thuật điều khiển]], Kiểm soát không lưu, [[Khoa học vật liệu]], [[Cơ học chất rắn]], Điện hàng không, Độ tin cậy bay, Phần mềm, Điều khiển nhiễu, Kiểm định bay, Công nghệ chế tạo thiết bị bay (máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ) .v.v.
 
Kỹ thuật hàng không vũ trụ có thể được học ở nhiều cấp học từ Kỹ sư, Thạc sỹ, Tiến sỹ và Sau tiến sỹ ở nhiều nước công nghiệp hàng không vũ trụ phát triển trên thế giới như Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc, Nhật v.v.
Người dùng vô danh