Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bài viết nhiều liên kết ngôn ngữ chưa có ở Wikipedia tiếng Việt”

không có tóm lược sửa đổi
# 67 [[:d:Q30263|Pinniped]]
# 67 [[:d:Q60960|Tail]]
# 66 [[:d:Q79871|Anger]]
# 66 [[:d:Q502730|Cartilage]]
# 66 [[:d:Q36155|Coptic language]]
# 66 [[:d:Q44811|Gagra]]
# 66 [[:d:Q48420|Gnosticism]]
# 66 [[:d:Q41503|Gooseberry]]
# 66 [[:d:Q35722|Gothic language]]
# 66 [[:d:Q33514|Indo-Iranian languages]]
# 66 [[:d:Q36196|Judaeo-Spanish]]
# 66 [[:d:Q25433|Low German]]
# 66 [[:d:Q112|Mars (mythology)]]
# 66 [[:d:Q294641|Martin Landau]]
# 66 [[:d:Q2472587|People]]
# 66 [[:d:Q20899|Podcast]]
# 66 [[:d:Q34299|Sakha language]]
# 66 [[:d:Q45165|System of a Down]]
# 65 [[:d:Q45458|225 BC]]
# 65 [[:d:Q79776|228 BC]]
# 65 [[:d:Q35495|242 BC]]
# 65 [[:d:Q35599|243 BC]]
# 65 [[:d:Q35589|244 BC]]
# 65 [[:d:Q35532|245 BC]]
# 65 [[:d:Q47202|270 BC]]
# 65 [[:d:Q47637|276 BC]]
# 65 [[:d:Q48391|285 BC]]
# 65 [[:d:Q47646|288 BC]]
# 65 [[:d:Q48222|293 BC]]
# 65 [[:d:Q48387|326 BC]]
# 65 [[:d:Q48182|330 BC]]
# 65 [[:d:Q75637|360 BC]]
# 65 [[:d:Q80188|380 BC]]
# 65 [[:d:Q81266|390 BC]]
# 65 [[:d:Q75589|404 BC]]
# 65 [[:d:Q75676|406 BC]]
# 65 [[:d:Q79937|470 BC]]
# 65 [[:d:Q48390|490 BC]]
# 65 [[:d:Q102786|Abbreviation]]
# 65 [[:d:Q80596|Arthur Miller]]
# 65 [[:d:Q83426|Avesta]]
# 65 [[:d:Q48195|Basra]]
# 65 [[:d:Q80228|Bottle]]
# 65 [[:d:Q12121|Canton of Lucerne]]
# 65 [[:d:Q82714|Chin]]
# 65 [[:d:Q59882|Chrysanthemum]]
# 65 [[:d:Q12990|Flag of Belgium]]
# 65 [[:d:Q81989|Gabriel]]
# 65 [[:d:Q64386|Gallbladder]]
# 65 [[:d:Q124946|Gardening]]
# 65 [[:d:Q83500|Intelligence]]
# 65 [[:d:Q46573|Lacuna Coil]]
# 65 [[:d:Q62132|Lapland (region)]]
# 65 [[:d:Q48329|Mariehamn]]
# 65 [[:d:Q122653|Numeral system]]
# 65 [[:d:Q28640|Profession]]
# 65 [[:d:Q61002|Pseudonym]]
# 65 [[:d:Q80930|Tragedy]]
 
[[Thể loại:Đóng góp vào Wikipedia]]
34

lần sửa đổi