Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kiếm thuật Nhật Bản”

n
(Trang mới: “Kiếm thuật Nhật Bản hay Kenjutsu là một thuật ngữ dùng để chỉ những kỹ thuật sử dụng thanh kiếm Nhật. Thuật ngữ này thư…”)
 
Kiếm thuật Nhật Bản hay Kenjutsu là một thuật ngữ dùng để chỉ những kỹ thuật sử dụng thanh kiếm Nhật. Thuật ngữ này thường dùng trong những môn phái kiếm thuật truyền thống của Nhật Bản. Kenjutsu thường được luyện tập với những bài song luyện
 
[[Thể loại:Thể thao Nhật Bản]]