Khác biệt giữa các bản “Konstantinos III Herakleios”

Trang mới: “{{Infobox monarch | name =Konstantinos III | title =Hoàng đế của Đế quốc Đông La Mã | image…”
(Trang mới: “{{Infobox monarch | name =Konstantinos III | title =Hoàng đế của Đế quốc Đông La Mã | image…”)
(Không có sự khác biệt)