Khác biệt giữa các bản “Xuân Bái”

 
==Lịch sử==
Tương truyền rằng vào cuối [[thế kỷ 14]] khi [[Lê Thái Tổ|Lê Lợi]] tìm cách trốn chạy khỏi sự bao vây của quân [[nhà Minh|Minh]], ông chạy đến một làng trên thấy người dân ở ở đây chạy ra bái lạy, chạy xuống làng dưới dân làng cũng bắt chước chạy ra vái, sau này đuổi được giặc, ông đặt tên hai làng này là Bái Thượng và Bái Đô hiện nay là thuộc xã xuân bái, cách khu di tích [[Lam Kinh]] 3 km về phía đôngtây bắcnam.
 
==Kinh tế xã hội==
Người dùng vô danh