Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| Name = Kim Junsu ( Xiah )
| Img = Xiah Junsu in Concert.jpg
| Background = ca sĩ đơnsolo_singer
| Birth_name = Kim Junsu
| Alias = [[Hangul|시아준수]], [[Hanja|細亞俊秀]] (Xiah Junsu), ジュンス (Junsu)