Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
[[Tập tin:Enigma.jpg|170px|nhỏ|phải|
Quân đội Đức Quốc Xã sử dụng [[máy Enigma]] trong [[Chiến tranh thế giới thứ hai|Đệ nhị thế chiến]] để truyềnmã hóa tin tức bí mật. Máy phágiải mã tầm cỡ tại [[Công Viên Bletchley]], được xây dựng để phágiải mã của máy Enigma, đã đóng góp một vai trò quan trọng trong chiến thắng của quân đồng minh trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ Hai.
.<ref name="kahnbook" />]]
 
175

lần sửa đổi