Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bài viết nhiều liên kết ngôn ngữ chưa có ở Wikipedia tiếng Việt”

không có tóm lược sửa đổi
Số đứng sau là số interwiki từ bài viết tương ứng trên toàn hệ thống Wikipedia. Danh sách dưới đây được lấy từ [[:m:Common Interwiki links#vi|danh sách ở Meta]]. Nếu bài nào đã tồn tại, xin hãy xóa khỏi danh sách này; nếu bài đã được viết nhưng chưa có interwiki, mời bạn bổ sung interwiki ở wikidata.
 
Phiên bản cập nhật: '''313/9/2013'''
 
# 70 [[:d:Q43428|322 BC]]
# 6667 [[:d:Q34299|Sakha language]]
# 66 [[:d:Q75589|404 BC]]
# 66 [[:d:Q79871|Anger]]
# 66 [[:d:Q44811Q2170|GagraBío Bío Region]]
# 66 [[:d:Q48420|Gnosticism]]
# 66 [[:d:Q41503|Gooseberry]]
# 66 [[:d:Q294641|Martin Landau]]
# 66 [[:d:Q20899|Podcast]]
# 66 [[:d:Q6010Q61002|RappingPseudonym]]
# 66 [[:d:Q34299|Sakha language]]
# 66 [[:d:Q45165|System of a Down]]
# 65 [[:d:Q45458|225 BC]]
# 65 [[:d:Q79776|228 BC]]
# 65 [[:d:Q45599|232 BC]]
# 65 [[:d:Q35495|242 BC]]
# 65 [[:d:Q35599|243 BC]]
# 65 [[:d:Q35589|244 BC]]
# 65 [[:d:Q35532|245 BC]]
# 65 [[:d:Q47202|270 BC]]
# 65 [[:d:Q47637|276 BC]]
# 65 [[:d:Q48391|285 BC]]
# 65 [[:d:Q47646|288 BC]]
# 65 [[:d:Q48222|293 BC]]
# 65 [[:d:Q48387|326 BC]]
# 65 [[:d:Q48182|330 BC]]
# 65 [[:d:Q75637|360 BC]]
# 65 [[:d:Q80188|380 BC]]
# 65 [[:d:Q81266|390 BC]]
# 65 [[:d:Q102786|Abbreviation]]
# 65 [[:d:Q80596|Arthur Miller]]
# 65 [[:d:Q124946|Gardening]]
# 65 [[:d:Q83500|Intelligence]]
# 65 [[:d:Q4538|Jonathan Winters]]
# 65 [[:d:Q46573|Lacuna Coil]]
# 65 [[:d:Q62132|Lapland (region)]]
# 65 [[:d:Q48329|Mariehamn]]
# 65 [[:d:Q122653|Numeral system]]
# 65 [[:d:Q28640|Profession]]
# 65 [[:d:Q61002Q6010|PseudonymRapping]]
# 65 [[:d:Q80930|Tragedy]]
# 65 [[:d:Q377|Yanka Kupala]]
# 64 [[:d:Q79944|211 BC]]
# 64 [[:d:Q79048|213 BC]]
# 64 [[:d:Q75535|217 BC]]
# 64 [[:d:Q45486|223 BC]]
# 64 [[:d:Q79778|224 BC]]
# 64 [[:d:Q45472|226 BC]]
# 64 [[:d:Q75545|227 BC]]
# 64 [[:d:Q45445|229 BC]]
# 64 [[:d:Q47623|230 BC]]
# 64 [[:d:Q45437|231 BC]]
# 64 [[:d:Q45429|233 BC]]
# 64 [[:d:Q45398|237 BC]]
# 64 [[:d:Q35503|248 BC]]
# 64 [[:d:Q35540|249 BC]]
# 64 [[:d:Q35576|251 BC]]
# 64 [[:d:Q35547|252 BC]]
# 64 [[:d:Q35522|253 BC]]
# 64 [[:d:Q35563|254 BC]]
# 64 [[:d:Q35515|257 BC]]
# 64 [[:d:Q79825|261 BC]]
# 64 [[:d:Q79946|271 BC]]
# 64 [[:d:Q79795|273 BC]]
# 64 [[:d:Q75571|279 BC]]
# 64 [[:d:Q75664|281 BC]]
# 64 [[:d:Q75558|282 BC]]
# 64 [[:d:Q79954|283 BC]]
# 64 [[:d:Q79955|284 BC]]
# 64 [[:d:Q79947|290 BC]]
# 64 [[:d:Q79828|305 BC]]
# 64 [[:d:Q48383|310 BC]]
# 64 [[:d:Q79797|Armenians]]
# 64 [[:d:Q80074|Babsk]]
# 64 [[:d:Q48328|Beowulf]]
# 64 [[:d:Q18640|Club de Gimnasia y Esgrima La Plata]]
# 64 [[:d:Q946|Donald Tusk]]
# 64 [[:d:Q47611|Ephesus]]
# 64 [[:d:Q81025|Feather]]
# 64 [[:d:Q11895|Guns N' Roses]]
# 64 [[:d:Q102014|Hyperlink]]
# 64 [[:d:Q9559|John Major]]
# 6564 [[:d:Q62132|Lapland (region)]]
# 64 [[:d:Q162|Optical fiber]]
# 64 [[:d:Q130201|Papaver rhoeas]]
# 64 [[:d:Q234262|Sura]]
# 64 [[:d:Q485762|Toponymy]]
# 64 [[:d:Q82070|Tyre, Lebanon]]
 
[[Thể loại:Đóng góp vào Wikipedia]]
34

lần sửa đổi