Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự (Việt Nam)”

# Quang học
# Vật lý y-sinh học
# ĐiệnKỹ thuật hoá học (Công nghệ điện hoá và bảo vệ kim loại)
# Hoá học hữu cơ
# Hoá lý thuyết và Hoá lý
# Cơ học kỹ thuật
# Cơ khí động lực (Kỹ thuật máy bay và thiết bị bay)
# Điều khiển các thiết bị bay
# Kỹ thuyếtthuật điều khiển (điều khiển và điều khiển tối ưu)
# Tự động hoá
# Kỹ thuật điện tử
Người dùng vô danh