Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Càn Long”

==Xâm lược Việt Nam==
Tháng 5 năm [[1788]], mẹ Lê Duy Kỳ cùng các bầy tôi sang [[Long Châu]] cầu viện [[nhà Thanh]] phát binh đánh Tây Sơn. Tháng 7 năm [[1788]], Lê Chiêu Thống ở [[Kinh Bắc]] cũng sai người sang [[Trung Quốc]] cầu viện. [[Càn Long]] nhân cơ hội đánh chiếm [[Đại Việt]], cuối năm [[1788]], [[Càn Long]] sai [[Tổng đốc Lưỡng Quảng]] [[Tôn Sĩ Nghị]] chỉ huy hơn 29 vạn quân, huy động từ Lưỡng Quảng, Vân Nam và Quý Châu<ref>Theo ''Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ'', trích dẫn từ ''Thánh vũ ký'' của Ngụy Nguyên đời Thanh</ref> hộ tống Lê Chiêu Thống về Việt Nam với danh nghĩa phù [[nhà Hậu Lê|Lê]], vào chiếm đóng [[Thăng Long]].
 
Nghe tin báo, ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân (22 tháng 12 năm 1788), Bắc Bình vương [[Nguyễn Huệ]] xuất quân tiến ra Bắc Hà. Với lý do vua Lê đã bỏ nước và rước giặc về, để có danh nghĩa chính thống, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung.
 
Ngày 29 tháng 11 năm Mậu Thân (26 tháng 12 năm 1788), đại quân của hoàng đế Quang Trung tới [[Nghệ An]], dừng quân tại đó hơn 10 ngày để tuyển quân và củng cố lực lượng, nâng quân số lên 10 vạn, tổ chức thành 5 đạo quân: tiền, hậu, tả, hữu và trung quân. Ngoài ra còn có một đội tượng binh với hơn 100 [[voi]] chiến<ref>Biên niên lịch sử cổ trung đại Việt Nam, NXB Khoa học xã hội Hà Nội, 1987, tr 392</ref>. Vua Quang Trung còn tổ chức lễ duyệt binh ngay tại Nghệ An để khích lệ ý chí quyết chiến, quyết thắng của tướng sĩ đối với quân xâm lược [[Nhà Thanh|Mãn Thanh]]. Ngay sau lễ duyệt binh, Quang Trung tiến quân ra Bắc Hà.
 
Ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Thân (15 tháng 1 năm 1789), đại quân của Quang Trung đã ra đến [[Tam Điệp]], [[Ninh Bình]]. Sau khi xem xét tình hình, Quang Trung nói với toàn quân rằng chỉ trong 10 ngày sẽ quét sạch quân Thanh.
 
Sớm hơn cả dự kiến, chỉ trong vòng 6 ngày kể từ đêm 30 Tết âm lịch, quân Tây Sơn đã đánh tan 29 vạn quân Thanh<ref>Xem chi tiết bài [[Nguyễn Huệ]]</ref> bằng hàng loạt trận đánh tập kích, mai phục, thần tốc và chớp nhoáng mà [[trận Ngọc Hồi - Đống Đa]] là tiêu biểu. Trưa mồng 5 Tết Kỷ Dậu - [[1789]], quân Tây Sơn tiến vào [[Thăng Long]].
 
Tôn Sĩ Nghị dẫn tàn quân bỏ chạy, trên đường chạy liên tiếp bị quân Tây Sơn mai phục chặn đánh. Cuối cùng, Tôn Sĩ Nghị và [[Lê Chiêu Thống]] chạy thoát về [[Trung Quốc]].
 
= Gia đình =
Người dùng vô danh