Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Học viện Kỹ thuật Quân sự”

===Sau Đại học===
* [[Toán học ứng dụng|Toán ứng dụng]]: Toán học tính toán; Cơ sở toán của tin học; mô hình toán học; xác xuất và thống kê;
* [[Cơ học ứng dụng]]: Cơ học vật thể rắn,; [[Cơ học chất lưu]];Cơ học máy và cơ cấu,; [[Động lực học]] và độ bền máy, thiết bị;
* [[Vật lý học|Vật lý]] kỹ thuật: quang học và quang điện tử; vật lý - y sinh học; vật lý điện tử
* Công nghệ [[hóa học]] và môi trường: Thuốc phóng-thuốc nổ; phòng hóa; công nghệ và thiết bị hoá
* Kỹ thuật cơ khí: [[Công nghệ chế tạo máy]]; [[gia công áp lực]]; Cơ-điện tử; vũ khí; đạn; thiết bị quang học;
* Kỹ thuật cơ khí động lực: Xe ô-tô quân sự, Ô tô - máy kéo, Xe máy công binh và máy xây dựng, Tăng-thiết giáp, Kỹ thuật nhiệt, ThủyTự khíđộng kỹhoá thuậtthuỷ khí;
* Kỹ thuật động cơ nhiệt: động cơ đốt trong; [[động cơ phản lực]];
* Khoa học và công nghệ [[vật liệu]]: Công nghệ vật liệu kim loại, Vật liệu composite;
Người dùng vô danh