Khác biệt giữa các bản “Học viện Kỹ thuật Quân sự”

* '''Khoa Khoa học quân sự''', gồm các bộ môn: Quân sự chung; Chiến thuật cấp binh đội, binh đoàn; Nghệ thuật chiến dịch-chiến lược, Thể dục thể thao.
 
===Các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Học viện===
* [[Viện Công nghệ Mô phỏng]]
* [[Viện Tích hợp hệ thống]]
Người dùng vô danh