Khác biệt giữa các bản “Động cơ phản lực”

n
*[http://www.youtube.com/watch?v=2wkZwVQGU2c Video ví dụ về thử nghiệm ĐCPL]
*[http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_%C4%91%E1%BB%8Bnh_lu%E1%BA%ADt_v%E1%BB%81_chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng_c%E1%BB%A7a_Newton#.C4.90.E1.BB.8Bnh_lu.E1.BA.ADt_3 Định luật ba Newton]
*[http://fas.mta.edu.vn/bo-mon-dong-co-phan-luc.aspx/7a5a58bb-0fc7-4379-a0cf-0207e82a26d0 Bộ môn ĐCPLĐộng cơ phản lực, HVKTQSHọc viện Kỹ thuật Quân sự]
 
{{sơ khai}}
Người dùng vô danh