Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kỹ thuật hàng không vũ trụ”

Không có tóm lược sửa đổi
*[http://usth.edu.vn/vi/studycourses/mastercourses/master-of-space-and-applications/ Đại học khoa học công nghệ Hà Nội]
*[http://aerospace.vn/ Aerospace.vn]
*[http://fas.mta.edu.vn/home.aspx Khoa hàng không vũ trụ (Học viện kỹ thuật Quân sư)]
*[http://itse.mta.edu.vn/khai-quat-ve-bo-mon-cau-duong-san-bay Bộ môn Cầu đường và Sân bay- Học viện Kỹ thuật Quân sự]
*[http://uet.vnu.edu.vn/chkt/?q=taxonomy/term/15 Bộ môn Công nghệ Hàng không vũ trụ, Khoa Cơ học kỹ thuật và tự động hóa - Hợp tác giữa Đại học Công nghệ, ĐHQGHN với Viện Cơ học, Viện KH&CN VN - link 1]
*[http://www.imechiamech.ac.vn/vietnam/gioithieu.aspx?ID=6 Bộ môn Công nghệ Hàng không vũ trụ, Khoa Cơ học kỹ thuật và tự động hóa - Hợp tác giữa Đại học Công nghệ, ĐHQGHN với Viện Cơ học, Viện KH&CN VN - link 2]
*[http://www.uct.edu.vn/?q=content/b%E1%BB%99-m%C3%B4n-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C3%B4-t%C3%B4-v%C3%A0-s%C3%A2n-bay Bộ môn đường ô tô và sân bay, Khoa Công trình, Đại học giao thông vận tải]
*[http://fas.mta.edu.vn/home.aspx Khoa hàng không vũ trụ (Học viện kỹ thuật Quân sư)]
*[http://ite.hut.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=80&lang=vi Bộ môn Kỹ thuật hàng không và Vũ trụ (Viện cơ khí động lực, Đại học Bách khoa Hà Nội)]
*[http://www.dte.hcmut.edu.vn/dte/index.php?tin=12 Bộ môn Kỹ thuật hàng không (Khoa kỹ thuật giao thông, Đại học Bách khoa [[Thành phố Hồ Chí Minh]])]
Người dùng vô danh