Khác biệt giữa các bản “Kỹ thuật hàng không vũ trụ”

n
n
*[http://usth.edu.vn/vi/studycourses/mastercourses/master-of-space-and-applications/ Đại học khoa học công nghệ Hà Nội]
*[http://fas.mta.edu.vn/home.aspx Khoa hàng không vũ trụ (Học viện kỹ thuật Quân sư)]
*[http://itse.mta.edu.vn/khai-quat-ve-bo-mon-cau-duong-san-bay Bộ môn Cầu đường và Sân bay - Học viện Kỹ thuật Quân sự]
*[http://www.hocvienpkkq.com/news/ Khoa Kỹ thuật Hàng không - Học viện Phòng không - Không quân]
*[http://www.vaa.edu.vn/ Học viện Hàng không Việt Nam]
*[http://uet.vnu.edu.vn/chkt/?q=taxonomy/term/15 Bộ môn Công nghệ Hàng không vũ trụ, Khoa Cơ học kỹ thuật và tự động hóa - Hợp tác giữa Đại học Công nghệ, ĐHQGHN với Viện Cơ học, Viện KH&CN VN - link 1]
813

lần sửa đổi