Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kiếm thuật Nhật Bản”

Thêm vào phần định nghĩa, thay vì kenjutsu (Kiếm thuật) trở thành Kenjutsu (Kiếm thuật Nhật Bản)
(Thêm vào các phần: Lịch Sử, Binh khí luyện tập, Những trường dạy kiếm nổi tiếng, Những bậc thầy về kenjutsu nổi tiếng, Tham khảo và Liên kết ngoài)
(Thêm vào phần định nghĩa, thay vì kenjutsu (Kiếm thuật) trở thành Kenjutsu (Kiếm thuật Nhật Bản))
'''Kenjutsu (kiếmKiếm thuật Nhật Bản)''' là thuật ngữ tổng quát để chỉ những trường kiếm thuật truyền thống của Nhật Bản, cụ thể là những trường trước thời Minh Trị duy tân. Thuật ngữ Kenjutsu, có từ thời phong kiến Nhật Bản, gắn liền với tầng lớp Samurai. Kenjutsu có nghĩa là “phương pháp, hoặc kỹ thuật sử dụng kiếm”. Định nghĩa này hoàn toàn trái ngược với kendo là “đạo của kiếm”.<br />
Phương pháp tập luyện và huấn luyện kenjutsu là khác nhau tùy từng môn phái. Có hai phương pháp tập luyện đó là đơn luyện và đối luyện bằng các bài kata (có hai kiểu đối luyện tùy trường phái là được phép tấn công chạm cơ thể và không được cham cơ thể). Theo truyền thống, tùy môn phái mà người luyện tập có thể sử dụng kiếm gỗ (bokuto), kiếm tre (shinai), hoặc mặc giáp.
 
Người dùng vô danh