Khác biệt giữa các bản “Trương Nhạc Hành”

Không thay đổi kích thước ,  8 năm trước
n
 
==Kết cục==
Năm Đồng Trị thứ 2 (1863), Nhạc Hành lại lui về Trĩ Hà Tập, chẹn giữ sông Doãn Gia. Ngày 23/3, ông soái 20 vạn quân tại phía bắc phố Trương Thôn thuộc Qua Dương, tựa lưng vào sông Phì bày trận, quyết chiến với [[Tăng Cách Lâm Thấm]]. Quân Niệp đại bại, Nhạc Hành đưa hơn 10 kỵ binh đột vây, đến [[Mã Gia Điếm]] thuộc Qua Dương, nhân đêm tối chạy đi [[Tây Dương Tập]], muốn sang [[Sơn Đông]]. Niệp thủ ở Tây Dương Tập là Lý Gia Anh thuộc cờ chàm, đã hàng Thanh, giả ý khoản đãi, một mặt mật báo [[Anh Hàn]]. Ngày 4, Anh Hàn lập tức soái quân đến Tây Dương Tập bắt sống 3 cha con Nhạc Hành, do Ngưu Sư Hàn áp gaiỉgiải về đại doanh của Tăng Cách Lâm Thấm ở Nghĩa Môn Tập. Nhạc Hành cùng con trai Trương Hỷ, con nuôi Vương Uyển Nhi bất khuất mà bị giết ngay hôm sau.
 
==Tham khảo==