Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Thị Nghĩa (chính khách)”

không có tóm lược sửa đổi
'''Nguyễn Thị Nghĩa''' (sinh 1960) là [[đại biểu Quốc hội Việt Nam]] [[Quốc hội Việt Nam khóa X|khóa X]]. Bà thuộc đoàn đại biểu [[Hải Phòng]].<ref>{{chú thích web|url=http://dbqh.na.gov.vn/X/Daibieu.aspx|title=Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X|accessdate=2012-9-5}}</ref>
Thứ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo,bà là Phó Giáo Sư-Tiến sĩ
 
== Tham khảo ==
{{Tham khảo}}
Người dùng vô danh