Khác biệt giữa các bản “Trình Giảo Kim”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 183.80.219.98 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 183.80.226.234
n (Đã lùi lại sửa đổi của 183.80.219.98 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 183.80.226.234)
 
== Cuộc đời ==
Tổ bốn đời của Trình Giảo Kim là Trình Tương ([[374]]-[[455]]) người Cố Thành. Trình Tương lấy bà Lã Thị Ngọc Hoàn sinh ra Trình Hiến, tức là ông nội 3 đời của Trình Giảo Kim. Trình Hiến lấy bà Trần Dực An sinh được 2 con là Trình Mục Kim và Trình Thuần Kim. Trình Thuần Kim lấy bà Dương Thị Hoàng Tiệp sinh được 4 con: Trình Toản, Trình Thực, Trình Hãn, Trình Thông. Trình Toản lấy bà Triệu Thị Lập sinh ra 6 con: Trình Thất Kim, Trình Uy Kim, Trình Thái Kim, Trình Phúc Kim, Trình Hồi Kim, Trình Ý Kim. Trình Thất Kim lấy bà Lục Thị Quý Lương sinh ra 8 con: Trình Giảo Kim, Trình Giảo Nghệ, Trình Giảo Túc, Trình Dận, Trình Tồn, Trình Anh Vượng, Trình Án, Trình Quyết.
 
Trình Giảo Kim là bạn thân của [[Tần Thúc Bảo]] từ thuở nhỏ. Khi ra trận ông sử dụng rìu làm vũ khí. Khi đánh nhau,3 búa đầu thì rất mạnh nhưng đến búa thứ 4 thì không được như vậy nữa. Ông tham gia khởi nghĩa ở Hỏa Cương và làm vua ở đó 3 năm. Khi [[Lý Mật (Tùy)|Lý Mật]] lên làm vua một thời gian thì ông không phục nên cùng với [[Tần Thúc Bảo]], sang Lạc Dương cùng [[Vương Thế Sung]] và [[Đan Hùng Tín]] (vốn là tướng cũ của [[Ngõa Cương quân]] đã bỏ đi trước đó). [[Từ Mậu Công]] sau khi hàng [[Đường]] đã giã dạng sang [[Lạc Dương]] chiêu hàng 3 người, Giảo Kim và [[Tần Thúc Bảo|Thúc Bảo]] theo về. Ông theo [[Đường Thái Tông|Lý Thế Dân]] đánh dẹp các phản vương khác. Khi về triều được phong làm Lỗ Quốc Công.Về sau ông còn được làm tướng giúp đỡ Tiết Nhơn Quý chinh Đông,Tiết Đinh San chinh Tây.Ông là người sống thọ nhất trong 24 vị công thần Lăng Yên Các.
 
== Trở lại triều đình ==
Hậu Hán Vương [[Lưu Hắc Thát]] tấn công ải [[Tử Kim]].[[Đường Cao Tổ|Cao Tổ]] cho đi mời các tướng cũ về và thả [[Đường Thái Tông|Thế Dân]] ra.[[Đường Thái Tông|Dân]] chỉ huy Giảo Kim cùng [[Tần Thúc Bảo|Thúc Bảo]] và [[Uất Trì Cung]] dẹp được giặc. Về triều, Kim được phong là '''Lỗ Quốc Công'''. Hình ảnh của ông được đặt trong [[Lăng Yên các]].
 
== Xem thêm ==
* [[Nhà Tùy]]
* [[Nhà Đường]]
* [[Nam Hán Cao Tổ|Lưu Nham]]
* [[Hoàng Sào]]
 
{{Lăng Yên các}}