Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Trường Tộ”

không có tóm lược sửa đổi
 
==Sách tham khảo==
*[[Nguyễn Bá Cần]], ''Nguyễn Trường Tộ – con người và di thảo''. Nxb TP. Hồ Chí Minh, 2002. Xem online tại đây: [http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=13703.0]
*[[Nguyễn Huệ Chi]], mục từ: “Nguyễn Trường Tộ” trong ''Từ điển văn học'' (bộ mới). Nxb Thế giới, 2004.
*[[Nguyễn Q. Thắng]] - Nguyễn Bá Thế, ''Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam''. Nxb Khoa học xã hội, 1992.