Khác biệt giữa các bản “Long Phước, Bà Rịa”

không có tóm lược sửa đổi
 
Tổng diện tích toàn xã là 1.618 ha, trong đó đất nông nghiệp 1.393 ha chiếm 86% còn lại 221 ha đất phi nông nghiệp.
 
<gallery>
Tập tin:H1.JPG|Lối vào địa đạo Long Phước
Tập tin:H2.JPG|Nhà truyền thống khu di tích địa đạo Long Phước
Tập tin:Sododiadao.JPG|Sơ đồ tuyến địa đạo ấp Bắc
</gallery>
{{sơ khai hành chính Việt Nam}}
 
51.612

lần sửa đổi