Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vajrabodhi”

không có tóm lược sửa đổi
Theo zh thì thầy sinh năm 669?
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 11:
[[Category:Đại sư Phật giáo]]
[[Thể loại:Người Ấn Độ]]
[[Thể loại:Người nhà Đường]]
Người dùng vô danh