Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vajrabodhi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Sư theo học đạo tại [[Na Lan Đà]] từ năm lên 10 tuổi. Sau đó Sư đi qua các xứ khác của [[Ấn Độ]] và đã học rất nhiều giáo lý [[Đại Thừa]] gồm [[Duy Thức Luận]], [[Biện Trung Luận]], [[Du Già Luận]]. Năm 31 tuổi, Sư đi đến [[Tích Lan]]. Tại đây Sư thọ nhận pháp [[Mật Tông]] từ [[Long Trí]] Đại Sư (tức Ngài Pháp Mật hay [[Phổ Hiền]]).
 
Sau khi lưu lại 7 năm và đã am tường Mật Giáo, Sư trở về Trung Ấn. Một thời gian sau, Sư lại lên một chiếc thuyền buôn tại cảng Polici, Tích Lan để đi đến [[Java]]. Đi theo Sư còn có một đồ đệ 14 tuổi, chính là Ngài [[Bất Không Kim Cương]] sau này. Năm tháng sau, Sư tiếp tục du hành sang Trung Quốc và đến nơi vào cuối năm thứ 7 Khai Nguyên (719) [[nhà Đường]]. Tại đây Sư lưu lại ở các chùa Tư Thánh và Đại Tiến để dịch kinh. Trong đó có các bộ kinh Kim Cương Đỉnh Du Già được lưu truyền phổ biến. Đến 741 thì Sư viên tịch. Kim CangCương Trí đã truyền lại rất nhiều giáo lý Đại Nhật và Kim Cương. Ngài được tôn vinh là bậc Thầy của hệ [[Kim Cương Giới|Kim Cương]] và [[Thai Tạng Giới|Thai Tạng]].
 
Dòng truyền thừa của Sư Kim Cương Trí được xem là dòng Chính Mật, bắt nguồn từ tổ thứ nhất tại Ấn Độ là Ngài [[Long Thọ]] như sau:
[[Đại Nhật Như Lai]] > [[Kim Cương Tát Đỏa]] > [[Long Thọ]] > [[Long Trí]] > [[Kim Cương Trí]]. Sau này Đại Sư [[Không Hải]], tổ của [[Chân ngôn tông]], [[Nhật Bản]] cũng nhận pháp từ chính dòng này theo nhánh truyền thừa như sau: [[Kim Cương Trí]] > [[Bất Không Kim Cương]] > [[Huệ Quả]] > [[Không Hải]].
 
 
{{sơ thảo Phật giáo}}
180

lần sửa đổi