Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vajrabodhi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Sau khi lưu lại 7 năm và đã am tường Mật Giáo, Sư trở về Trung Ấn. Một thời gian sau, Sư lại lên một chiếc thuyền buôn tại cảng Polici, Tích Lan để đi đến [[Java]]. Đi theo Sư còn có một đồ đệ 14 tuổi, chính là Ngài [[Bất Không Kim Cương]] sau này. Năm tháng sau, Sư tiếp tục du hành sang Trung Quốc và đến nơi vào cuối năm thứ 7 Khai Nguyên (719) [[nhà Đường]]. Tại đây Sư lưu lại ở các chùa Tư Thánh và Đại Tiến để dịch kinh. Trong đó có các bộ kinh Kim Cương Đỉnh Du Già được lưu truyền phổ biến. Đến 741 thì Sư viên tịch. Kim Cương Trí đã truyền lại rất nhiều giáo lý Đại Nhật và Kim Cương. Ngài được tôn là bậc Thầy của hệ [[Kim Cương Giới|Kim Cương]] và [[Thai Tạng Giới|Thai Tạng]].
 
Dòng truyền thừa của Sư Kim Cương Trí được xem là dòng Chính Mật,. bắtNhánh nguồntruyền từthừa tổđược thứminh nhất tại Ấn Độ là Ngài [[Long Thọ]]họa như sau:
[[Đại Nhật Như Lai]] > [[Kim Cương Tát Đỏa]] > [[Long Thọ]] > [[Long Trí]] > [[Kim Cương Trí]]. Sau này Đại Sư [[Không Hải]], tổ của [[Chân ngôn tông]], [[Nhật Bản]] cũng nhận pháp từ chính dòng này theo nhánh truyền thừa như sau: [[Kim Cương Trí]] > [[Bất Không Kim Cương]] > [[Huệ Quả]] > [[Không Hải]].
 
180

lần sửa đổi