Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tuyên đế”

'''Tuyên Đế''' (''[[chữ Hán]]'' 宣帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.
==Danh sách==
* [[Hán Tuyên Đế|Hán Hiếu Tuyên Đế]]
* [[Tư Mã Ý|Tấn Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Thạch Nha|Hậu Triệu Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Nam Ngô Tuyên Đế]]
* [[Lê Nhân Tông|Hậu Lê Tuyên Đế]]
* [[Minh Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Tháp Khắc Thế|Thanh Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Triều Tiên Chính Tổ|Triều Tiên Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Khải Định|Hậu Nguyễn Tuyên Đế]]
 
==Xem thêm==
* [[Hiếu Tuyên Đế]]