Khác biệt giữa các bản “Phuket”

Phuket(thành phố) đã được đổi tên, giờ nó là trang đổi hướng đến Phuket (thành phố)
(Phuket đổi thành Phuket(thành phố): Sao lại xóa chữ thành phố đi trong khi đó làm thế nào để phân biệt với Phuket(tỉnh), cũng như tỉnh là tỉnh Lâm Đồng còn thành phố là thành phố Đà Lạt m�)
 
(Phuket(thành phố) đã được đổi tên, giờ nó là trang đổi hướng đến Phuket (thành phố))
#redirect [[Phuket (thành phố)]]