Khác biệt giữa các bản “Giáo hoàng Clêmentê VIII”

(→‎Cải cách giáo hội: Xem bài cà phê)
Tiếp tục công việc của các vị tiền nhiệm, ông cho tái bản và bổ sung Sách kinh nguyện, Sách lễ, sách Nghi thức Phục vụ, Mục lục sách cấm. Bản dịch "Vulgata Sixtina" cũng được duyệt lại và xuất bản năm 1592 lấy tên là bản Vulgata-Sixtina-Clementina.
Trong việc tổ chức Tòa thánh, Clement sử dung nhiều hồng y danh tiếng và tài đức như hồng y Baronio, Bellarmino...Ông là một người học thức có xu hướng xa hoa.
 
Khi cà phê du nhập vào châu Âu năm 1500, các tu sĩ tại nhà thờ Vatican chỉ trích rằng đó là loại thức uống đáng ghê tởm của quỷ Satan, của những kẻ theo đạo Hồi chống lại đạo Thiên Chúa. Vì thế nó phải bị cấm. Khi Giáo hoàng Clement VIII đến, ông nếm thử hạt cà phê và rất thích. Ông đã ban phước cho loại hạt này. Ông nói: "Đồ uống của quỷ Satan thật ngon. Thật đáng tiếc nếu chỉ để những người không theo đạo dùng nó. Chúng ta sẽ chơi quỷ Satan bằng cách rửa tội cho loại đồ uống này".[2]
Với lời ban phước của Giáo hoàng, cà phê nhanh chóng chinh phục châu Âu và trở thành thức uống buổi sáng được ưa chuộng cho đến ngày nay.[2]
=== Quan hệ với các nước ===
Ông đã tái lập hoà bình cho Pháp và Tây Ban Nha. Mặc dù đã được vua Philipphê II hỗ trợ để được bầu lên, ông đã là Giáo Hoàng đầu tiên chống lại quyền phủ quyết và sự nhúng tay của các vua chúa vào việc bầu Giáo Hoàng.