Khác biệt giữa các bản “Đại Thế Chí”

không có tóm lược sửa đổi
n (replaced: |thumb| → |nhỏ|, |right| → |phải|, [[File: → [[Tập tin:)
{{Chinese
[[Tập tin:Mahasthamaprapta.jpg|nhỏ|200px|phải|Tranh Đại Thế Chí Bồ Tát vào thế kỷ 13, Trung Quốc.]]
| title = {{IAST|Mahāsthāmaprāpta}}
| pic = Mahasthamaprapta.jpg
| picsize = 210px
[[Tập| piccap = tin:Mahasthamaprapta.jpg|nhỏ|200px|phải|Tranh Đại Thế Chí Bồ Tát vào thế kỷ 13, Trung Quốc.]]
| t = 大勢至
| s = 大势至
| p = Dàshìzhì
| w = Ta-shih-chi
| kanji = 勢至
| romaji = Seishi
| tib =
| wylie = Thu-ch´en-Thob
| qn = Đại Thế Chí Bồ tát
}}
[[Tập tin:Museum für Ostasiatische Kunst Dahlem Berlin Mai 2006 008.jpg|nhỏ|Tượng Đại Thế Chí Bồ tát, Trung Quốc.]]
'''Đại Thế Chí''' là một vị đại [[Bồ tát]] thể hiện ánh sáng trí tuệ trong [[Phật giáo]] [[Đại Thừa]], là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp cho Đức Phật [[A Di Đà]] ở Tây phương Cực Lạc.