Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch”

n
=== Cơ cấu tổ chức===
==== Ban lãnh đạo====
Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch gồm Viện trưởng và các Phó Viện trưởng
Viện trưởng: TS. Hà Văn Siêu
Các phó viện trưởng:
PGS.TS Phạm Trung Lương
TS. Trương Sĩ Vinh
TS. Đỗ Thị Thanh Hoa
 
==== Các đơn vị giúp việc Viện trưởng====
 
1. Phòng tổ chức – hành chính
2. Phòng kế toán
3. Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế
4. Phòng nghiên cứu chính sách du lịch
5. Phòng quy hoạch phát triển du lịch
 
=== Lĩnh vực hoạt động===
 
75

lần sửa đổi