Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch”

n
=== Cơ cấu tổ chức===
==== Ban lãnh đạo====
Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch gồm Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.
Viện trưởng: TS. Hà Văn Siêu.
Các phó viện trưởng:
PGS.TS Phạm Trung Lương.
TS. Trương Sĩ Vinh.
TS. Đỗ Thị Thanh Hoa.
 
==== Các đơn vị giúp việc Viện trưởng====
75

lần sửa đổi