Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch”

n
Viện trưởng: TS. Hà Văn Siêu.
Các phó viện trưởng:
1.PGS.TS Phạm Trung Lương.
2.TS. Trương Sĩ Vinh.
3.TS. Đỗ Thị Thanh Hoa.
 
==== Các đơn vị giúp việc Viện trưởng====
 
1. Phòng tổ chức – hành chính
2. Phòng kế toán
3. Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế
4. Phòng nghiên cứu chính sách du lịch
5. Phòng quy hoạch phát triển du lịch
 
=== Lĩnh vực hoạt động===
75

lần sửa đổi