Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch”

n
=== Cơ cấu tổ chức===
==== Ban lãnh đạo====
 
Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch gồm Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.
 
'''Viện trưởng: TS. Hà Văn Siêu.'''
Các phó viện trưởng:
 
1.''PGS.TS Phạm Trung Lương.''
2.TS. Trương Sĩ Vinh.
 
3.TS. Đỗ Thị Thanh Hoa.
2.''TS. Trương Sĩ Vinh.''
 
3.''TS. Đỗ Thị Thanh Hoa.''
 
==== Các đơn vị giúp việc Viện trưởng====
75

lần sửa đổi