Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch”

n
==== Các đơn vị giúp việc Viện trưởng====
 
''1.Phòng tổ chức – hành chính''
''2.Phòng kế toán''
''3.Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế''
''4.Phòng nghiên cứu chính sách du lịch ''
''5.Phòng quy hoạch phát triển du lịch''
 
=== Lĩnh vực hoạt động===
75

lần sửa đổi