Khác biệt giữa các bản “Chư hầu”

Added {{globalize}} tag to article (TW)
n (Robot: Sửa đổi hướng)
(Added {{globalize}} tag to article (TW))
{{globalize|date=tháng 10 2013}}
'''Chư hầu''' là một từ xuất phát từ [[chữ Hán]] (诸侯), trong nghĩa hẹp của [[chữ Hán]] dùng từ thời Tam Đại ([[nhà Hạ]], [[nhà Thương]], [[nhà Chu]]) để chỉ vua chúa cấp dưới bị phụ thuộc, phải phục tùng và được một [[vua]] chúa lớn mạnh hơn làm [[thiên tử]] thống trị tối cao.