Khác biệt giữa các bản “Học viện Kỹ thuật Quân sự”

* [[Cơ học ứng dụng]]: [[Cơ học vật rắn]]; [[Cơ học chất lưu]]; Cơ học máy và cơ cấu; [[Động lực học]] và độ bền máy, thiết bị (cơ học kỹ thuật);
* [[Vật lý học|Vật lý]] kỹ thuật: quang học và quang điện tử; vật lý - y sinh học; vật lý điện tử; vật liệu và linh kiện điện tử;
* Hoá học, và Côngcông nghệ [[hóa học]] và môi trường: Hoá hữu cơ; Hoá lý thuyết và Hoá lý; Thuốc phóng-thuốc nổ; công nghệ môi trường; công nghệ điện hoá và bảo vệ kim loại;
* Kỹ thuật cơ khí và Cơ-điện tử: [[Công nghệ chế tạo máy]]; [[gia công áp lực]]; Cơ-điện tử và Rô-bốt; vũ khí; đạn; thiết bị quang học; công nghệ hàn và chẩn đoán; Kỹ thuật hệ thống sản xuất.
* Kỹ thuật cơ khí động lực: Xe ô-tô quân sự, Ô tô - máy kéo, Xe máy công binh; Máy xây dựng, Tăng-thiết giáp, Kỹ thuật nhiệt, Tự động hoá thuỷ khí;
* Kỹ thuật Hàng không, vũ trụ: Kỹ thuật máy bay và thiết bị bay.
Người dùng vô danh