BFriend

Gia nhập ngày 26 tháng 7 năm 2013
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “<big>'''Sự phát triển của Wikipedia tiếng Việt là bằng chứng cho thấy tiềm năng học thuật của người Việt không thua bất cứ d…”)
 
<big>'''Sự phát triển của Wikipedia tiếng Việt là bằng chứng cho thấy tiềm năng học thuật của người Việt không thua bất cứ dân tộc nào tại Châu Á. Nếu gặp môi trường thuận lợi, tiềm năng đó sẽ phát triển thành những gì chúng ta được chứng kiến trên Wikipedia tiếng Việt.'''</big>
 
<big>'''Khi nào hết làm nô lệ tư tưởng của ngoại bang thì mới ngóc đầu dậy nổi.'''</big>
1.062

lần sửa đổi