Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
hình = Logo itdr 2013.jpg|
cỡ = 150px|
chú thích = Logo của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch<br/>{{có thể xóa-ct}}|
khung hình = |
thành lập = ngày 6 tháng 8 năm 1988|
1.937

lần sửa đổi