Khác biệt giữa các bản “Borgo San Dalmazzo”

Trang mới: {{Infobox CityIT | img_coa = | official_name = Borgo San Dalmazzo | name = Borgo San Dalmazzo | region = Piedmont | province = [tỉnh Cuneo|Cuneo]] (CN) | elevation_m ...
(Trang mới: {{Infobox CityIT | img_coa = | official_name = Borgo San Dalmazzo | name = Borgo San Dalmazzo | region = Piedmont | province = [tỉnh Cuneo|Cuneo]] (CN) | elevation_m ...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh