Khác biệt giữa các bản “Vùng kinh tế của Nga”

 
==Danh sách các vùng kinh tế==
Danh sách dưới đây là các vùng kinh tế và các chủ thể thành viên<ref name="OKER">''RussianPhân Classificationloại ofvùng Economickinh Regionstế Nga'' (OK&nbsp;024-95) assửa amendedđổi bytháng #5-2001</ref> được sắp xếp theo dân số.
 
*[[Vùng kinh tế Trung tâm|Vùng Trung tâm]] ({{lang|ru|Центральный}}, ''Tsentralny'')