Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tứ phân vị”

n
clean up, replaced: → (18), → (19) using AWB
n (Robot: Sửa đổi hướng)
n (clean up, replaced: → (18), → (19) using AWB)
Tứ phân vị được xác định như sau:
 
· Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần
 
· Cắt dãy số thành 4 phàn bằng nhau
 
· Tứ phân vị là các giá trị tại vị trí cắt
 
· Tứ phân vị là các giá trị tại vị trí cắt
 
Ví dụ: 5, 8, 4, 4, 6, 3, 8
 
Sắp xếp: 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8
 
Chia thành 4 phần:
 
 
Kết quả là
 
· Quartile 1 (Q1) = 4
 
· Quartile 2 (Q2) (Tứ phân vị thứ 2 chính là số trung vị Median) = 5
 
· Quartile 3 (Q3) = 8
 
Nếu vị trí cắt ở giữa 2 số thì tứ phân vị là giá trị trung bình của 2 số đó
 
Chia thành 4 phần:
 
 
Kết quả:
 
· Quartile 1 (Q1) = 3
 
· Quartile 2 (Q2) = (5+6)/2 = 5.5
 
· Quartile 3 (Q3) = 7
 
==Tham khảo==