Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
clean up, replaced: → using AWB
{{Infobox Weapon
|name=Bofors 40 mm
|image=[[Tập tin:40-мм автоматическая зенитная пушка обр. 1936 года (1).jpg|300px]]
|caption=
|origin={{flag|Thụy Điển}}