Khác biệt giữa các bản “Thực vật một lá mầm”

n
clean up, replaced: → (535), → (273) using AWB
n (clean up, replaced: → (535), → (273) using AWB)
 
== Tên gọi monocots trong APG ==
Dưới đây là cách hiểu tên gọi ''monocots'' theo định nghĩa của [[hệ thống APG II]].
 
Trong [[phân loại thực vật]] tên gọi ''monocots'' (một lá mầm) được áp dụng cho một nhánh đơn ngành trong [[thực vật có hoa|thực vật hạt kín]]. Nó được sử dụng trong các [[hệ thống APG]] và [[hệ thống APG II|APG II]], và có lẽ đây là các [[Danh sách các hệ thống phân loại thực vật|hệ thống]] được chấp nhận rộng rãi nhất.
:::* bộ [[Bộ Gừng|Zingiberales]]
|{{clade| style=font-size:75%;line-height:75%
|label1=[[Mesangiospermae]] 
|1={{clade
|1={{clade
|1=[[Họ Hoa sói|Chloranthales]]
|2=[[Phân lớp Mộc lan|Magnoliidae]]
}}
|2={{clade
|1={{clade
|label1=Monocots 
|1={{clade
|1=[[Bộ Xương bồ|Acorales]]
|2={{clade
|1=[[Bộ Trạch tả|Alismatales]]
}} |2={{clade
|1=[[Bộ Vô diệp liên|Petrosaviales]]
}}|2={{clade
|1={{clade
|1=[[HọBộ HoaCủ sóinâu|ChloranthalesDioscoreales]]
|2=[[Phân lớpBộ MộcDứa landại|MagnoliidaePandanales]]
}}
|2={{clade
|1=[[Bộ Loa kèn|1={{cladeLiliales]]
|label12=Monocots {{clade
|1=[[Bộ Măng tây|1={{cladeAsparagales]]
|12=[[BộNhánh XươngThài bồlài|AcoralesCommelinidae]] (commelinids)
|2={{clade}}
}}
|1=[[Bộ Trạch tả|Alismatales]]
}}
|2={{clade
}}
|1=[[Bộ Vô diệp liên|Petrosaviales]]
}}
|2={{clade
}}
|1={{clade
}}
|1=[[Bộ Củ nâu|Dioscoreales]]
|2={{clade
|2=[[Bộ Dứa dại|Pandanales]]
|1=[[Họ Rong đuôi chó|Ceratophyllales]]
}}
|2=[[Thực vật hai lá mầm thật sự|Eudicots]]
|2={{clade
}}
|1=[[Bộ Loa kèn|Liliales]]
}}
|2={{clade
}}
|1=[[Bộ Măng tây|Asparagales]]
|2=[[Nhánh Thài lài|Commelinidae]] (commelinids)
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
|2={{clade
|1=[[Họ Rong đuôi chó|Ceratophyllales]]
|2=[[Thực vật hai lá mầm thật sự|Eudicots]]
}}
}}
}}
}}
|-style="font-size:90%;"