Khác biệt giữa các bản “Thực vật một lá mầm”

n
→‎Phát sinh loài: clean up, replaced: → (82), → (55) using AWB
n (clean up, replaced: → (535), → (273) using AWB)
n (→‎Phát sinh loài: clean up, replaced: → (82), → (55) using AWB)
|label1=[[Mesangiospermae]] 
|1={{clade
|1={{clade
|1=[[Họ Hoa sói|Chloranthales]]
|2=[[Phân lớp Mộc lan|Magnoliidae]]
}}
|2={{clade
|1={{clade
|label1=Monocots 
|21={{clade
|1=[[Bộ Xương bồ|Acorales]]
|2={{clade
|1=[[Bộ Trạch tả|Alismatales]]
|2={{clade
|1=[[Bộ Vô diệp liên|Petrosaviales]]
|2={{clade
|1={{clade
|1=[[HọBộ HoaCủ sóinâu|ChloranthalesDioscoreales]]
|2=[[Phân lớpBộ MộcDứa landại|MagnoliidaePandanales]]
}}
|2={{clade
|1=[[Bộ Loa kèn|Liliales]]
|1={{clade
|12={{clade
|label1=Monocots 
|1=[[Bộ Măng tây|Asparagales]]
|1={{clade
|2=[[Nhánh Thài lài|Commelinidae]] (commelinids)
|1=[[Bộ Xương bồ|Acorales]]
}}
|2={{clade
}}
|1=[[Bộ Trạch tả|Alismatales]]
}}
|2={{clade
}}
|1=[[Bộ Vô diệp liên|Petrosaviales]]
}}
|2={{clade
}}
|1={{clade
}}
|1=[[Bộ Củ nâu|Dioscoreales]]
|2={{clade
|2=[[Bộ Dứa dại|Pandanales]]
|1=[[Họ Rong đuôi chó|Ceratophyllales]]
}}
|2=[[Thực vật hai lá mầm thật sự|Eudicots]]
|2={{clade
}}
|1=[[Bộ Loa kèn|Liliales]]
}}
|2={{clade
}}
|1=[[Bộ Măng tây|Asparagales]]
|2=[[Nhánh Thài lài|Commelinidae]] (commelinids)
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
|2={{clade
|1=[[Họ Rong đuôi chó|Ceratophyllales]]
|2=[[Thực vật hai lá mầm thật sự|Eudicots]]
}}
}}
}}
}}
|-style="font-size:90%;"