Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Zogno”

Trang mới: {{Infobox CityIT | img_coa = | official_name = Zogno | name = Zogno | region = Lombardia | province = tỉnh Bergamo (BG) | elevation_m = 334 | area_total_km2 ...
(Trang mới: {{Infobox CityIT | img_coa = | official_name = Zogno | name = Zogno | region = Lombardia | province = tỉnh Bergamo (BG) | elevation_m = 334 | area_total_km2 ...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh