Khác biệt giữa các bản “Học viện Kỹ thuật Quân sự”

* Viện sĩ Trịnh Quốc Khánh- Thiếu tướng, nguyên Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga
* Vũ Thanh Hải- Thiếu tướng, Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự
* Phạm Đình Vi- Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Nhà trường- BTTM
* Lê Nam Thắng- Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông
* [[Nguyễn Thiện Nhân]]: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó thủ tướng, GS.TS;
Người dùng vô danh