Khác biệt giữa các bản “Học viện Kỹ thuật Quân sự”

# [[Đạn]]- ngòi- mìn;
# [[khí tài quang]]
# Quang-điện tử và [[Laser]]
# [[Thuốc phóng]]- [[thuốc nổ]];
# Phòng chống [[vũ khí hóa học]]-hạt nhân-sinh học (vũ khí NBC)hay còn gọi là Phòng hóa;
# [[Công nghệ hóa học]];
# [[Công nghệ môi trường]] quân sự;
# An ninh [[An toàn thông tin]]
# Mạng [[máy tính]] và truyền thông;
# [[khoa học máy tính]];
# Trắc địa bản đồ;
# Ô- tô quân sự;
# [[Tăng]]- [[thiết giáp]]
# Xe máy công binh, công trình
# Máy tàu thuỷ
Người dùng vô danh