Khác biệt giữa các bản “Học viện Kỹ thuật Quân sự”

* '''Khoa Vũ khí''', gồm các bộ môn: [[Thuốc phóng thuốc nổ]]; Vũ khí; Đạn; Thuật phóng và điều khiển hỏa lực; Khí tài quang và Quang- Điện tử; Trung tâm R&D Vũ khí.
*'''[http://www.mta.edu.vn/khoadongluc Khoa Động lực]''', gồm các bộ môn: [[Động cơ đốt trong]]; Kỹ thuật tàu thuỷ và Máy tàu; Xe máy công binh và máy xây dựng; Ô tô quân sự; Xe tăng và thiết giáp.
* '''Khoa Hóa-Lý kỹ thuật''', gồm các bộ môn: Vật lý đại cương; Vật lý kỹ thuật; Hóa học đại cương; Công nghệ hóa học và môiMôi trường; Trung tâm Hoá-lý kỹ thuật.
* '''Khoa Chỉ huy tham mưu kỹ thuật''', gồm các bộ môn: Bảo đảm kỹ thuật tác chiến điện tử (PK&KQ); Bảo đảm kỹ thuật cơ giới quân sự; Đảm bảo thông tin liên lạc; Đảm bảo hậu cần; Đảm bảo quân khí.
* '''Khoa Ngoại ngữ''', gồm các bộ môn: [[tiếng Việt]] thực hành; [[tiếng Nga]]; [[tiếng Anh]].
Người dùng vô danh