Khác biệt giữa các bản “Quỳnh Lưu”

Quỳnh Lưu còn là nơi phát tích của [[dòng họ Hồ]] ở Việt Nam từ thế kỷ thứ 10. [[Hồ Hưng Dật]], người huyện Vũ Lâm, tỉnh [[Chiết Giang]], đậ­u [[Trạng nguyên]] từ thời vua [[Ẩn Đế]] ([[948]] - [[995]]) nhà [[Hậu Hán]], sang làm [[Thái thú]] [[Diễn Châu (phủ)|Châu Diễn]], đến hương Bào Đột (nay thuộc xã Quỳnh Lâm và xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) lậ­p nghiệp, làm trại chủ và trở thành vị tổ khai cơ họ Hồ ở [[Diễn Châu (phủ)|Châu Diễn]]. Họ Hồ ở Quỳnh Lưu có các nhân vật nổi tiếng như nhà Vua [[Hồ Quý Ly]]; nữ thi sĩ [[Hồ Xuân Hương]]; bảng nhãn [[Hồ Sĩ Dương]], Hoàng giáp [[Hồ Sĩ Đống]], [[Hồ Phi Tích]], nhà cách mạng [[Hồ Tùng Mậu]],... Họ Hồ đến Yên Thành thì có [[Hồ Tông Thốc]],... ra Thanh Hóa thì sinh ra [[Hồ Quý Ly]],... vào Hưng Nguyên thì tạo nên dòng dõi [[Nguyễn Huệ|Quang Trung]] [[nhà Tây Sơn]].
 
Quỳnh Lưu còn là quê hương của nhiều nhà khoa bảng nổi tiếng trong [[lịch sử]] như: Thám hoa [[Dương Cát Phủ]]; danh sĩ [[Phạm Đình Toái]], [[Hoàng Văn Hoan]]...
 
Ngày nay có những người nổi tiếng: chính khách [[HoàngHồ VănĐức HoanViệt]],; nhà báo [[Hồ ĐứcAnh ViệtDũng]]; Trung tướng Lê Nam Phong; Trung tướng, PGS, TS, Nhà giáo nhân dânNGND Phan Đức Dư, (Giám đốc Học viện An ninh nhân dân); Giáo sư [[Phan Cự Đệ]]; Giáo sư Phan Nguyên Di; nhà văn [[Nguyễn Minh Châu]] (tác giả ''''Dấu chân người lính''''); nhà văn [[Bùi Hiển]]; nhà thơ [[Tú Mỡ]]; nhà thơ [[Hoàng Trung Thông]], Thiếu tướng, Nhạc sỹ [[An Thuyên]], Nhạc sỹ Ánh Dương; Giáo sư [[Phan Cự Đệ]]; Các Anhanh hùng [[Cù Chính Lan]], [[Phan Văn Trinh]], [[Vũ Văn Huynh]], [[Hoàng Hữu Nhất]], [[Hoàng Quốc Đông]], [[Nguyễn Thị Hồng]], [[Nguyễn Thị Minh Châu]]; ông Hồ MậuMẫu Ngoạt- ủyỦy viên Trung ương Đảng, Trợ lý, chánhChánh văn phòng tổngTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
 
===Các Di tích lịch sử được Nhà nước Việt Nam xếp hạng===
Người dùng vô danh