Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Ctmt”

Có người cho rằng bạn là người khởi xướng việc nếu phiếu BQXB của thành viên bị cấm thì sẽ không tính, xin chính tay [https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_c%C6%A1_s%E1%BB%9F_C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_m%C3%A0_Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_Vi%E1%BB%87t_Nam_%C4%91%C3%A3_chuy%E1%BB%83n_quy%E1%BB%81n_s%E1%BB%AD_d%E1%BB%A5ng vào đây] giải quyết trường hợp này. <span style="white-space:nowrap;">[[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:#FFFFFF"><b>&nbsp;TemplateExpert&nbsp;</b></span>]]</span> <sup>[[User talk:Alphama|<span style="background:#FFFF33;color:Black;">Thảo luận</span>]]</sup> 04:30, ngày 6 tháng 10 năm 2013 (UTC)
:Alphama nói trẹo ý tôi. Ý tôi dẫn ra [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Wikipedia%3ABi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_xo%C3%A1_b%C3%A0i%2FDanh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_c%C6%A1_s%E1%BB%9F_C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_m%C3%A0_Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_Vi%E1%BB%87t_Nam_%C4%91%C3%A3_chuy%E1%BB%83n_quy%E1%BB%81n_s%E1%BB%AD_d%E1%BB%A5ng&diff=14115937&oldid=14115797] là không tính phiếu của tài khoản được xác định là <u>con rối</u> (BFriend) chứ không phải là "phiếu BQXB của thành viên bị cấm". Đọc cách đặt vấn đề của Alphama đã biết dụng ý của Alphama ra sao.--[[Thành viên:Không lo|Vô tư lự]] ([[Thảo luận Thành viên:Không lo|thảo luận]]) 16:24, ngày 6 tháng 10 năm 2013 (UTC)
::Tôi không tính phiếu của Assisstant vì khi đó chủ rối Kayani đang bị cấm. Đang bị cấm mà dùng rối để làm gì thì cũng là lách luật, nếu bỏ phiếu thì phải hủy phiếu. [[Thành viên:Ctmt|Ctmt]] ([[Thảo luận Thành viên:Ctmt|thảo luận]]) 16:25, ngày 7 tháng 10 năm 2013 (UTC)
30.122

lần sửa đổi